Förskolan där barn, föräldrar och personal har roligt och trivs.

Vi ser barnens trygghet och glädje som viktig. Detta är en förutsättning för att barnen skall kunna erövra nya kunskaper, ett bra språk samt lära sig att vara goda kamrater.

Med regelbunden simning och gymnastik ger vi barnen en allsidig motorisk utveckling som är god inför skolstarten, samt bra kost och utevistelse varje dag.

Simförskolan Sally är en privat förskola som startade sin verksamhet den 1 augusti 2006. Vi håller till på Ambulansvägen 1 i Kristianstad, med en härlig, lummig och stor trädgård. Den inbjuder till mycket varierande utelekar. Här finns gräsmatta, sandlådor,gungor och rutschbana.

- Vi är ett komplement till hemmet.
- Vi serverar hälsosam mat.
- Verksamhet för alla barnen.

Samma taxa som Kristianstad kommun gäller och hanteras av Simförskolan Sally.